Κατάλογος αναπαραστάσεων

-

Επαναφορά
Αμμόχωστος
Αμμόχωστος

Άποψη της Αμμοχώστου από ψηλά. Στην αναπαράσταση εμφανίζονται τα κύρια κτήρια της πόλης της Αμμοχώστου καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά τοπόσημα στην ευρύτερη περιοχή.

Αμμόχωστος
Αμμόχωστος

Αναπαράσταση της Αμμοχώστου από τα νοτιοανατολικά. Στην καλλιτεχνική αυτή αναπαράσταση διακρίνονται χαρακτηριστικά κτίσματα/τοπόσημα, οχυρώσεις της πόλης και βασικές γεωμορφές της παράκτιας ζώνης.

Ακρωτήριο Γάτα (2), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Γάτα (2), θέα από τη θάλασσα

Η περιοχή του Ακρωτηρίου Γάτα (CAPE GATTA) από τα Ανατολικά (κόλπος Λεμεσού).

Ακρωτήριο Άσπρο (3), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (3), θέα από τη θάλασσα

Βασική κορυφογραμμή όπως φαίνεται από σημείο νοτιοανατολικά – ανατολικά του Ακ. Άσπρο (Cape Blanco) - συνέχεια της προηγούμενης αναπαράστασης.

Ακρωτήριο Μπάφα, θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Μπάφα, θέα από τη θάλασσα

Βασική κορυφογραμμή της δυτικής ακτής. Απουσία ενδείξεων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Ακρωτήριο Άσπρο (1), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (1), θέα από τη θάλασσα

Βασική κορυφογραμμή όπως φαίνεται από σημείο ανοιχτά του Ακ. Άσπρο (Cape Blanco) - συνέχεια της αναπαράστασης με αρ. 02: "Παλαιά Πάφος, θέα από τη θάλασσα"

Ακρωτήριο Άσπρο (2), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (2), θέα από τη θάλασσα

Βασική κορυφογραμμή όπως φαίνεται από σημείο νοτιοανατολικά – ανατολικά του Ακ. Άσπρο (Cape Blanco) - συνέχεια της προηγούμενης αναπαράστασης.

Ακρωτήριο Γάτα (1), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Γάτα (1), θέα από τη θάλασσα

Η περιοχή του Ακρωτηρίου Γάτα (CAPE GATTA) από τα Δυτικά.

Κόλπος Λάρνακας
Κόλπος Λάρνακας

Η αναπαράσταση αυτή καλύπτει τον Κόλπο της Λάρνακας. Διακρίνονται τα βασικά γεωγραφικά στοιχεία της παράκτιας ζώνης (Λάρνακα, Σταυροβούνι, χαρακτηριστικά κτίσματα/τοπόσημα, κλπ).

Παλαιά Πάφος, θέα από τη θάλασσα
Παλαιά Πάφος, θέα από τη θάλασσα

Βασική όψη της δυτικής ακτής ως συνέχεια της αναπαράστασης με αρ. 02: "Ακρωτήριο Μπάφα, θέα από τη θάλασσα - 02". Διακρίνεται ο οικισμός της Παλαιάς Πάφου (Κούκλια).

Ακρωτήριο Γκρέκο (1), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Γκρέκο (1), θέα από τη θάλασσα

Η αναπαράσταση αυτή παρουσιάζει τη βασική γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης του Ακρωτηρίου Γκρέκα.

Ακρωτήριο Γκρέκο (2), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Γκρέκο (2), θέα από τη θάλασσα

Η αναπαράσταση αυτή παρουσιάζει τη βασική γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης του Ακρωτηρίου Γκρέκα.

Αμμόχωστος
Αμμόχωστος

Φωτογραφία της Αμμοχώστου από τα Νότια - Νοτιοανατολικά

Λάρνακα
Λάρνακα

Άποψη του λιμανιού της Λάρνακας (Scala) και στο βάθος το Σταυροβούνι. Διακρίνονται κύρια κτίρια και οικίες στην πόλη της Λάρνακας όπως και το Σταυροβούνι στο υπόβαθρο.

Σταυροβούνι Λάρνακας
Σταυροβούνι Λάρνακας

Διακρίνεται η περιοχή της Αλυκής Λάρνακας (Σαλίνα) σε πρώτο πλάνο ενώ κυριαρχεί ο ορεινός όγκος του Σταυροβουνίου σε δεύτερο επίπεδο.

Δυτική ακτή της Κύπρου
Δυτική ακτή της Κύπρου

Παρουσιάζεται η παράκτια γεωμορφολογία της δυτικής ακτής. Εξάρσεις του αναγλύφου (λόφοι, βουνά) σε τρία επίπεδα όσο κατευθυνόμαστε προς την ενδοχώρα. Απουσία ενδείξεων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου
Νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου

Διακρίνεται η γεωμορφολογική οργάνωση της νότια ακτής και οι ορεινοί όγκοι της ενδοχώρας.

Κάστρο και λιμάνι Πάφου
Κάστρο και λιμάνι Πάφου

Η αναπαράσταση αυτή παρουσιάζει σε πρώτο πλάνο το κάστρο της Πάφου, ενώ είναι ευδιάκριτο το λιμάνι και οι παρυφές της πόλης.

Λευκωσία
Λευκωσία

Η πλούσια αυτή αναπαράσταση αυτή παρουσιάζει πληθώρα γεωγραφικών στοιχείων (μνημεία, χαρακτηριστικά κτίσματα, οχυρώσεις κλπ) της Λευκωσίας.

Λεμεσσός
Λεμεσσός

Διακρίνονται τα κύρια κτίρια και οικίες στην πόλη της Λεμεσού.