ΕΣΠΕΡΟΣ. Ἔτος Γ´. Ἐν Λειψίᾳ τῇ 1/13 Ὀκτωβρίου 1883 Ἀρ. 59. [From:] ΕΣΠΕΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΛΕΙΨΙᾼ. ΕΤΟΣ Α ́. 1881-1882. [... ΕΤΟΣ Β ́. 1882- 1883 ... ΕΤΟΣ Γ ́. 1883-1884 ... ΕΤΟΣ Δ ́. 1884-1885 ... ΕΤΟΣ Ε ́. 1885-1886 ... ΕΤΟΣ ΣΤ ́. 1886-1887 ... ΕΤΟΣ Ζ ́. 1887-1888 ... ΕΤΟΣ Η´. 1889. Ἐν Ἀθήναις τῇ 1/13 Ἰανουαρίου 1889 ...]

Source identifier Sylvia Ioannou Foundation collection  B.2244
Publication title(s) ΕΣΠΕΡΟΣ. Ἔτος Γ´. Ἐν Λειψίᾳ τῇ 1/13 Ὀκτωβρίου 1883 Ἀρ. 59. [From:] ΕΣΠΕΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΛΕΙΨΙᾼ. ΕΤΟΣ Α ́. 1881-1882. [... ΕΤΟΣ Β ́. 1882- 1883 ... ΕΤΟΣ Γ ́. 1883-1884 ... ΕΤΟΣ Δ ́. 1884-1885 ... ΕΤΟΣ Ε ́. 1885-1886 ... ΕΤΟΣ ΣΤ ́. 1886-1887 ... ΕΤΟΣ Ζ ́. 1887-1888 ... ΕΤΟΣ Η´. 1889. Ἐν Ἀθήναις τῇ 1/13 Ἰανουαρίου 1889 ...]
Original cartouche, caption or heading Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡῼ. -------------- Η ΛΕΜΗΣΣΟΣ ΕΝ ΚΥΠΡῼ.
Description (8 vols, folio, first editions.) The first seven volumes were published in Leipzig by W. Drugulin. Volume 8 was published in Athens by P. D. Sakellarios. Esperos, a Greek literary and cultural journal edited by Ioannis Pervanoglous, was addressed to Greek communities in Europe, Greece and the Levant, disseminating news from Greece and other Greek regions. The journal was modelled on the illustrated periodicals of the period, for example The Illustrated London News, The Graphic, L’Illustration, etc. Many articles and illustrations concerning Cyprus on various subjects are to be found throughout the eight volumes.
Number 59
Publication year 1883
Location published Λειψία
Pagination 168
Contributors Sakellarios, P. D.
Drugulin, Wilhelm
Pervanoglous, Ioannis
Belongs to collection Sylvia Ioannou Foundation collection
Taxonomy Periodical
Illustrations
How to cite this page

Source: https://gaia.hua.gr/en/coastal_cyprus/informationcarrier/9 (Retrieved: 15-06-2024)

We appreciate your feedback
I have relevant digital content to contribute