Ποδοκάταρος (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Προμαχώνας
Όνομα Ποδοκάταρος (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Podokataros
Ποδοκάταρος
Άλλες ονομασίες Ποδοκάτορο
Podocattaro
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Έχει συγκεκριμένο σκοπό Οχύρωση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Συνορεύει με γεωγραφικό χαρακτηριστικό Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Walls of Nicosia
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ποδοκάταρος (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/10 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό