Γαλουνόπετρα (Νησίδα)

Δεν βρέθηκε γεωχωρικός εντοπισμός για αυτήν την εγγραφή

Κατηγορία (Ταξονομία) Νησίδα
Όνομα Γαλουνόπετρα (Νησίδα)
Κύριες ονομασίες Galounopetra
Γαλουνόπετρα
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Γαλουνόπετρα (Νησίδα) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/102 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό