Γκρέκο (Έξαρση) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Έξαρση
Όνομα Γκρέκο (Έξαρση) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Γκρέκο
Greco
Άλλες ονομασίες Τραπεζοειδής βραχώδης έξαρση
Table cliff
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Γκρέκο (Έξαρση) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/112 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό