Φανός (Λόφος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Λόφος
Όνομα Φανός (Λόφος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Fanos
Φανός
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Φανός (Λόφος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/113 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό