Πύργος Πύλας (Πύργος)

Δεν βρέθηκε γεωχωρικός εντοπισμός για αυτήν την εγγραφή

Κατηγορία (Ταξονομία) Πύργος
Όνομα Πύργος Πύλας (Πύργος)
Κύριες ονομασίες Πύργος Πύλας
Pyla Tower
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πύργος Πύλας (Πύργος) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/115 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό