Ανεμόμυλος της Ξυλοφάγου (Ανεμόμυλος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ανεμόμυλος
Όνομα Ανεμόμυλος της Ξυλοφάγου (Ανεμόμυλος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Ανεμόμυλος της Ξυλοφάγου
Xylophagou
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Αποτελείται από άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ανεμόμυλος της Ξυλοφάγου (Ανεμόμυλος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/116 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό