Προφήτης Ηλίας (Κορυφή) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κορυφή
Όνομα Προφήτης Ηλίας (Κορυφή) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Προφήτης Ηλίας
Profitis Elias
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Προφήτης Ηλίας (Κορυφή) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/121 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό