Χρυσοχού (Κόλπος) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κόλπος
Όνομα Χρυσοχού (Κόλπος) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Χρυσοχού
Chrysochou
Άλλες ονομασίες Chrysokhou Bay
Κόλπος Χρυσοχούς
Chrysokhou
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Χρυσοχού (Κόλπος) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/131 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό