Πομός (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Πομός (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Πομός
Pomos
Άλλες ονομασίες Πωμός
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πομός (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/132 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό