Δρέπανο (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Ονομασία Δρέπανο (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Δρέπανο
Drepano
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Ακρωτήριο Μπάφα, θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Δρέπανο
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Δρέπανο (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/134 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό