Κούκλια (Χωριό) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Χωριό
Όνομα Κούκλια (Χωριό) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Kouklia
Κούκλια
Άλλες ονομασίες Κούκλια Πάφου
Kouklia Pafou
Palaipafos
Παλαίπαφος
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Κούκλια
Παλαίπαφος (Κούκλια), Τμήμα Αρχαιοτήτων
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κούκλια (Χωριό) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/135 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό