Ζευγάρι (Ακρωτήρι)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Ζευγάρι (Ακρωτήρι)
Κύριες ονομασίες Ζευγάρι
Zevgari
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ζευγάρι (Ακρωτήρι) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/136 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό