Πάφος (Κάστρο) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κάστρο
Όνομα Πάφος (Κάστρο) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Πάφος
Pafos
Άλλες ονομασίες Κάστρο Πάφου
Paphos Castle
Φρούριον Πάφου
Frourion Pafou
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Κάστρο της Πάφου
Paphos Castle
Κάστρο Πάφου, Τμήμα Αρχαιοτήτων
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πάφος (Κάστρο) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/138 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό