Παναγία Χρυσοπολίτισσα (Εκκλησία) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Εκκλησία
Όνομα Παναγία Χρυσοπολίτισσα (Εκκλησία) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Παναγία Χρυσοπολίτισσα
Panagia Chrysopolitissa
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Παναγία Χρυσοπολίτισσα (Εκκλησία) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/139 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό