Ανώνυμος (Πύργος) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πύργος
Ονομασία Ανώνυμος (Πύργος) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Unnamed
Ανώνυμος
Άλλες ονομασίες Πύργος
Tower
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Κόλπος Λάρνακας   ως   Πύργος
Βορειοανατολική ακτή της Κύπρου   ως   Πύργος
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ανώνυμος (Πύργος) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/141 (Ανακτήθηκε: 14-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό