Ανώνυμος (Πύργος) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πύργος
Όνομα Ανώνυμος (Πύργος) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Unnamed
Ανώνυμος
Άλλες ονομασίες Πύργος
Tower
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ανώνυμος (Πύργος) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/141 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό