Ξυλοφάγου (Χωριό) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Χωριό
Όνομα Ξυλοφάγου (Χωριό) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Xylophagou
Ξυλοφάγου
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ξυλοφάγου (Χωριό) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/142 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό