Κορυφογραμή Προφήτης Ηλίας - Kionia (Όρος) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Όρος
Όνομα Κορυφογραμή Προφήτης Ηλίας - Kionia (Όρος) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κορυφογραμή Προφήτης Ηλίας - Kionia
Ridge of Profitis Ilias – Kionia
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κορυφογραμή Προφήτης Ηλίας - Kionia (Όρος) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/143 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό