Πάφος (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Ονομασία Πάφος (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Baffa
Πάφος
Άλλες ονομασίες Ακρωτήριο Πάφου
Cape Baffa
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Ακρωτήριο Μπάφα, θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Μπάφα, θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Πάφου
Παλαιά Πάφος, θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Πάφου
Αποτελεί το κύριο θέμα της αναπαράστασης Ακρωτήριο Μπάφα, θέα από τη θάλασσα
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πάφος (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/2 (Ανακτήθηκε: 14-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό