Πάφος (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Πάφος (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Baffa
Πάφος
Άλλες ονομασίες Ακρωτήριο Πάφου
Cape Baffa
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Πάφος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πάφος (Ακρωτήρι) σε Πάφος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/2 (Ανακτήθηκε: 21-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό