Καράφφας (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Προμαχώνας
Ονομασία Καράφφας (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Karaffas
Καράφφας
Άλλες ονομασίες Caraffa
Καράφα
Προμαχώνας Καράφα
Caraffa Bastion
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Λευκωσία   ως   Προμαχώνας Καράφα
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Καράφφας (Προμαχώνας) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/26 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό