Δυτική ακτή (Ακτογραμμή)

Δεν βρέθηκε γεωχωρικός εντοπισμός για αυτήν την εγγραφή

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακτογραμμή
Ονομασία Δυτική ακτή (Ακτογραμμή)
Κύριες ονομασίες Δυτική ακτή
West coast
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Παλαιά Πάφος, θέα από τη θάλασσα
Αποτελεί το κύριο θέμα της αναπαράστασης Παλαιά Πάφος, θέα από τη θάλασσα
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Δυτική ακτή (Ακτογραμμή) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/3 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό