Δυτική ακτή (Ακτογραμμή)

Δεν βρέθηκε γεωχωρικός εντοπισμός για αυτήν την εγγραφή

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακτογραμμή
Όνομα Δυτική ακτή (Ακτογραμμή)
Κύριες ονομασίες Δυτική ακτή
West coast
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Δυτική ακτή (Ακτογραμμή) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/3 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό