Άσπρο (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Ονομασία Άσπρο (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Blanco
Άσπρο
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Ακρωτήριο Άσπρο (1), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (2), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (3), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (1), θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Άσπρο
Ακρωτήριο Άσπρο (2), θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Άσπρο
Ακρωτήριο Άσπρο (3), θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Άσπρο
Αποτελεί το κύριο θέμα της αναπαράστασης Ακρωτήριο Άσπρο (1), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (2), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Άσπρο (3), θέα από τη θάλασσα
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Άσπρο (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/4 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό