Άσπρο (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Άσπρο (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/4 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό