Γάτα (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Ονομασία Γάτα (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Γάτα
Gata
Άλλες ονομασίες Κάβο Γάτα
de Gata
Gatta
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Ακρωτήριο Γάτα (1), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Γάτα (2), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Γάτα (1), θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Γάτα
Ακρωτήριο Γάτα (2), θέα από τη θάλασσα   ως   Ακρωτήριο Γάτα
Αποτελεί το κύριο θέμα της αναπαράστασης Ακρωτήριο Γάτα (1), θέα από τη θάλασσα
Ακρωτήριο Γάτα (2), θέα από τη θάλασσα
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Κάβο Γάτα
Cape Gata
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Γάτα (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/54 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό