Λεμεσός (Κόλπος) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κόλπος
Όνομα Λεμεσός (Κόλπος) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Λεμεσός
Lemessos
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Λεμεσός (Κόλπος) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/55 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό