Δόλος (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Ονομασία Δόλος (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Δόλος
Dolos
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Δόλος Κύπρου
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Δόλος (Ακρωτήρι) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/57 (Ανακτήθηκε: 09-05-2021)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό