Σκάλα (Τμήμα κατοικημένου μέρους) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Τμήμα κατοικημένου μέρους
Όνομα Σκάλα (Τμήμα κατοικημένου μέρους) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Scala
Σκάλα
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Σκάλα (Τμήμα κατοικημένου μέρους) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/59 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό