Κόλπος Λάρνακας (Κόλπος) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κόλπος
Όνομα Κόλπος Λάρνακας (Κόλπος) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κόλπος Λάρνακας
Larnaca bay
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κόλπος Λάρνακας (Κόλπος) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/63 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό