Κίτι (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Κίτι (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κίτι
Kiti
Άλλες ονομασίες Ακρωτήρι Κίτι
Cape Kiti
Κάβο Κίτι
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κίτι (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/64 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό