Έγκωμη (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πόλη
Όνομα Έγκωμη (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Έγκωμη
Enkomi
Άλλες ονομασίες Egkomi
Tuzla
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Έγκωμη (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/67 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό