Πύλα (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Πύλα (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Pyla
Πύλα
Άλλες ονομασίες Ακρωτήριο Πύλα
Cape Pyla
Πύλας
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Ακρωτήριο Πύλας
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πύλα (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/68 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό