Πύλα (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Ονομασία Πύλα (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Pyla
Πύλα
Άλλες ονομασίες Ακρωτήριο Πύλα
Cape Pyla
Πύλας
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Βορειοανατολική ακτή της Κύπρου
Νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου   ως   Ακρωτήριο Πύλα
Κόλπος Λάρνακας   ως   Ακρωτήριο Πύλα
Βορειοανατολική ακτή της Κύπρου   ως   Ακρωτήριο Πύλα
Αποτελεί το κύριο θέμα της αναπαράστασης Βορειοανατολική ακτή της Κύπρου
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Ακρωτήριο Πύλας
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πύλα (Ακρωτήρι) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/68 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό