Κορμακίτης (Ακρωτήρι) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Κορμακίτης (Ακρωτήρι) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Kormakitis
Κορμακίτης
Άλλες ονομασίες Cormakitis
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κορμακίτης (Ακρωτήρι) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/73 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό