Αμμόχωστος (Πύλη) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πύλη
Όνομα Αμμόχωστος (Πύλη) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Famagusta
Αμμόχωστος
Άλλες ονομασίες Πύλη Αμμοχώστου
Famagusta gate
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Συνορεύει με γεωγραφικό χαρακτηριστικό Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Famagusta Gate
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Αμμόχωστος (Πύλη) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/9 (Ανακτήθηκε: 21-02-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό