Απόστολος Βαρνάβας (Μονή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Μονή
Όνομα Απόστολος Βαρνάβας (Μονή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Apostolos Varnavas
Απόστολος Βαρνάβας
Άλλες ονομασίες Monastery of Saint Barnabas
Μονή Αποστόλου Βαρνάβα
Apostolos Barnabas Monastery
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Απόστολος Βαρνάβας (Μονή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/99 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό