Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο Abbey

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
37 Μπελαπάις (Αβαείο) σε Κερύνεια (Επαρχία) Bellapais   Αββαείον του Μπελαπαισίου   Avvaeion tou Belapaisiou   Αβαείο Κερύνεια (Επαρχία)