Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξινομικό τους όρο Inn

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Όνομα Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
118 Χάνι πλησίον του τζαμιού (Χάνι) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) Χάνι Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)