Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο Lighthouse

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
111 Γκρέκο (Φάρος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) Grega   Γκρέκα   Φάρος Αμμόχωστος (Επαρχία)