Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξινομικό τους όρο Marina

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Όνομα Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
66 Σκάλα (Μαρίνα) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) Μαρίνα Λάρνακας   Scala   Μαρίνα Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)