Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο Marina

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
66 Σκάλα (Μαρίνα) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) Μαρίνα Λάρνακας   Scala   Μαρίνα Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)