Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο Police station

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
125 Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσσού (Αστυνομικός σταθμός) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία) Αστυνομικός σταθμός Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)