Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξινομικό τους όρο Quarantine station

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Όνομα Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
144 Λοιμοκαθαρτήριο (Καραντίνα) σε Λάρνακα (Επαρχία) Καραντίνα Λάρνακα (Επαρχία)