Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο Quarantine station

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
144 Λοιμοκαθαρτήριο (Καραντίνα) σε Λάρνακα (Επαρχία) Καραντίνα Λάρνακα (Επαρχία)