Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο River

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
195 Πεδιαίος (Ποταμός) σε Λευκωσία (Επαρχία) Ποταμός Λευκωσία (Επαρχία)