Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο Road

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
154 Διγενή Ακρίτα (Δρόμος) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) Δρόμος Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
156 Λευκωσία - Λάρνακα (Δρόμος) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) Larnakos   Λάρνακος   Δρόμος Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)