Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο Salt lake

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Όνομα Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
120 Αλυκή Λάρνακας (Αλυκή) σε Λάρνακα (Επαρχία) Αλυκή Λάρνακα (Επαρχία)
137 Αλυκή Λεμεσού (Αλυκή) σε Λεμεσός (Επαρχία) Αλυκή   Alyki   Salt Lake   Lemessos   Λεμεσσός   Λεμεσός   Αλυκή Ακρωτηρίου   Limassol   Αλυκή Λεμεσός (Επαρχία)