Κατάλογος από γεωγραφικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ταξονομικό τους όρο School

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμων γεωγραφικών χαρακτηριστικών
ID Ονομασία Άλλες ονομασίες Κατηγορία (Ταξονομία) Ανήκει σε
11 Παγκύπριο Γυμνάσιο (Γυμνάσιο) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) Γυμνάσιο Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
12 Παρθεναγωγείο Φανερωμένης (Σχολείο) σε Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία) Σχολείο Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
186 Μεντρεσές (Σχολείο) σε Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) Ginkgo   Σχολείο Αμμόχωστος (Πόλη) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)