ΕΣΠΕΡΟΣ. Ἔτος Γ´. Ἐν Λειψίᾳ τῇ 1/13 Ὀκτωβρίου 1883 Ἀρ. 59. [From:] ΕΣΠΕΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΛΕΙΨΙᾼ. ΕΤΟΣ Α ́. 1881-1882. [... ΕΤΟΣ Β ́. 1882- 1883 ... ΕΤΟΣ Γ ́. 1883-1884 ... ΕΤΟΣ Δ ́. 1884-1885 ... ΕΤΟΣ Ε ́. 1885-1886 ... ΕΤΟΣ ΣΤ ́. 1886-1887 ... ΕΤΟΣ Ζ ́. 1887-1888 ... ΕΤΟΣ Η´. 1889. Ἐν Ἀθήναις τῇ 1/13 Ἰανουαρίου 1889 ...]

Αναγνωριστικό της πηγής Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου  B.2244
Τίτλος(οι) δημοσίευσης ΕΣΠΕΡΟΣ. Ἔτος Γ´. Ἐν Λειψίᾳ τῇ 1/13 Ὀκτωβρίου 1883 Ἀρ. 59. [From:] ΕΣΠΕΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΛΕΙΨΙᾼ. ΕΤΟΣ Α ́. 1881-1882. [... ΕΤΟΣ Β ́. 1882- 1883 ... ΕΤΟΣ Γ ́. 1883-1884 ... ΕΤΟΣ Δ ́. 1884-1885 ... ΕΤΟΣ Ε ́. 1885-1886 ... ΕΤΟΣ ΣΤ ́. 1886-1887 ... ΕΤΟΣ Ζ ́. 1887-1888 ... ΕΤΟΣ Η´. 1889. Ἐν Ἀθήναις τῇ 1/13 Ἰανουαρίου 1889 ...]
Πρωτότυπος τίτλος, επιγραφή ή επικεφαλίδα Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡῼ. -------------- Η ΛΕΜΗΣΣΟΣ ΕΝ ΚΥΠΡῼ.
Περιγραφή (8 τόμοι, folio, πρώτες εκδόσεις.) Οι πρώτοι επτά τόμοι εκδόθηκαν στην Λειψία από τον W. Drugulin. Ο όγδοος τόμος εκδόθηκε στην Αθήνα από τον Π. Δ. Σακελλάριο. Ο Ἕσπερος, ελληνική φιλολογική και πολιτιστική εφημερίδα, με εκδότη τον Ιωάννη Περβάνογλου, απευθυνόταν στις ελληνικές κοινότητες της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Ανατολής, διαδίδοντας ειδήσεις από την Ελλάδα και άλλες ελληνικές περιοχές. Η εφημερίδα είχε ως πρότυπο τα εικονογραφημένα περιοδικά της εποχής, λ.χ. The Illustrated London News, The Graphic, L’Illustration, κ.λπ. Πλήθος άρθρων και εικόνων για ποικίλα θέματα κυπριακού ενδιαφέροντος εντοπίζονται στους οκτώ τόμους.
Αριθμός 59
Έτος δημοσίευσης 1883
Τοποθεσία δημοσίευσης Λειψία
Σελίδες (από - έως) 168
Συντελεστές Sakellarios, P. D.
Drugulin, Wilhelm
Pervanoglous, Ioannis
Ανήκει στη συλλογή Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου
Κατηγορία (Ταξονομία) Περιοδικό
Αναπαραστάσεις
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/informationcarrier/9 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό