Λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο με αναγνωριστικό 16: John Bayle

Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/person/16 (Ανακτήθηκε: 29-10-2020)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό