Λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο με αναγνωριστικό 28: Vasily Barsky

Όνομα Vasily
Μεσαία ονόματα Grigorovich
Επώνυμο Barsky
Φύλο Αρσενικό
Ημερομηνία γέννησης Ιαν. 12, 1701
Ημερομηνία θανάτου Οκτ. 7, 1747
Είναι συντελεστής σε Странствованія Василъя Григоровича-Барскаго [Travels of Vasili Grigorovich Barsky to the Holy Places of the Orient] ... 1723 nо 1747 ... Частъ I [... II ... III ... IV]  

Διαδικτυακές πηγές Vasil Grigorovich-Barsky
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/person/28 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό