Πάμπουλος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κορυφή
Όνομα Πάμπουλος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Pamboulos
Πάμπουλος
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πάμπουλος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/101 (Ανακτήθηκε: 21-02-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό