Γαλουνόπετρα (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Γαλουνόπετρα (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Galounopetra
Γαλουνόπετρα
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Γαλουνόπετρα (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/103 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό