Απόστολος Ανδρέας (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ακρωτήρι
Όνομα Απόστολος Ανδρέας (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Apostolos Andreas
Απόστολος Ανδρέας
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Απόστολος Ανδρέας (Ακρωτήρι) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/105 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό